грамада
Портал за юристи
отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Критика на някои концепции относно отговорността за чужди данъчни задължения, наложени в съдебната практика

Въпросът за това доколко е законосъобразно да се попълват законадателните празноти и неясноти посредством тълкуване от страна на съда е дискусионен и по-скоро теоретичен, поради което лично за мен по...

dokumenti-prestaplenie

ЗАКОНОВИ АБСУРДИ

Невярното документиране не е престъпление по НК Документът представлява материализирано изявление в писмена форма. Документите се делят на: подписани и неподписани; официални и частни; диспозитивни и удостоверяващи; автентични и неавтентични;...

art-21.07

ПРОДЪЛЖАВА ОРЯЗВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИЯ

Право да предявят граждански иск (ГИ) в наказателния процес имат пострадалият или неговите наследници, както и претърпелите вреди от престъплението юридически лица. Молбата може да се депозира в съдебната фаза...

art-8-2-16

ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СРС – ХАОС ОТ НЕДОМИСЛИЯ

Депутатите вероятно не са разполагали с достатъчно време да обмислят задълбочено предложените им последни промени в закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). В противен случай не биха ги гласували. Имам...

art-9-5-2016

РАЗМИСЛИ ПО НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ. 177 ЗДДС

Може би ми стана навик да откривам в данъчното законодателство хипотези, положения, при които предпоставките за данъчен произвол спрямо адресатите на задълженията за данъци да са практика. Не са една...

28-07-2015

ЕКСТРАПОЛАЦИИ, ВАРИАЦИИ И ПЕРМУТАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Или, опит за критичен преглед на Постановлението за изменението и допълнение на Наредбата за юридическото образование Следващите редове са становище по Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за единните...

Translate »