грамада
23-07-2015

Отпуск  „XXL”

Драма в три действия Много хора вярват, че юридическата аргументация е неразбираема за тях. Благодарение на влиянието на европейското право върху националните правни системи, особено като продукт на съдебната практика...

art21

Причинно-следствената връзка в контекста на чл. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)

Aко трябва да характеризирам закона, касаещ гражданската конфискация в двете му редакции от създаването му като медиен закон, може би няма да сбъркам. Наложената с него доктрина  звучи повече популистко...

26-05-2015-1ст

ДА ВАРДИШ ВАРДИЯНИТЕ

По време на кариерата си съдиите, прокурорите и следователите научават един урок, който не се преподава в университета: Колкото и добре да е научена теорията и позната съдебната практика, реалното...

стабилизация

Счетоводно третиране на разходите за подкуп – от прихододанъчноправносчетоводен аспект

Долният анализ на приложима и действаща норма е свидетелство за критичната точка на нормативно автодискредитиране. Интро: Според новелата на чл. 26 от ЗКПО в сила от 01.01.2013 год. “Не се...

справедливостта

КТБ, цесиите и светкавичният парламент

Цесиите и прихващанията не са тефтерчета на предизборна програма. Въпреки, че през последните дни и тефтерчета, и цесии са любими теми за упражнения по красноречие в медиите, между тях има...

Translate »