грамада
Портал за юристи
Promeni TZ

КРАТЪК КОМЕНТАР НА ЧАСТ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ТЗ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО – 2021 Г.

І. Общи бележки. Предлаганият проект като цяло е неприемлив, откровено конюнктурен и лобистки в някои части – осребряване, органи, попълване на масата. Промените няма да послужат с нищо добро на...

ProtestiGramada

СПРАВЕДЛИВОСТ ИЛИ СМЪРТ В САТАНИНСКИЯ БАРДАК (ЮЛИ 2020)

НАЙ–ОПАСНИЯТ ПРОТИВНИК НА СВОБОДАТА Е ЩАСТЛИВИЯТ РОБ. УМИШЛЕНОТО ОПРОСТАЧВАНЕ НА НАЦИЯТА ПОЗВОЛЯВА НА ЛЪСКАВИ ПРОСТАЦИ ДА ПРЕТЕНДИРАТ ЗА НЕЙНИ ЕСТЕСТВЕНИ ЛИДЕРИ. УПРАВЛЯВАЩИ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТМЕНЯТ ПРАВОСЛАВИЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ И БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ....

Вашата земя – това съм аз, защото я обичам безплатна

Промените в Закона за държавната собственост, предложени от кабинета Борисов – 3, самонатрапват аналогии с разказа „Няма вече римско право“ на великия общественик и писател  на ХХ век  Луи Арагон....

стабилизация

Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или капан на „стабилността“?

Изненадващо в последните седмици от съществуването си и малко преди Коледните празници Четиридесет и третото Народно събрание прие промени в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 105/2016 г., с които...

разпоредба-чл78-ал2-ЗС

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 78, АЛ. 2 ОТ ЗС В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Както неведнъж съм отбелязвал, линията между наказателното и гражданското право, в най-общ смисъл, е по-скоро допирателна, отколкото разделителна. Налице са редица случаи, в които, за да си отговорим на въпроси...

медицинска-помощ

Проблеми на специализирания контрол върху предоставянето на медицинска помощ

Вместо увод Здравното осигуряване е част от държавното обществено осигуряване и се характеризира с това, че е система на материално осигуряване на гражданите при настъпването на здравноосигурителен случай[1], чрез използване...

Translate »