грамада
Портал за юристи

Решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права

Решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права   Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява решението за откриване на производство по несъстоятелност...

НЯКОИ РАЗМИСЛИ (БЕЗ СТРАСТИ) ЗА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА

„Бързата работа – срам за майстора“ Българска народна поговорка 1.Увод. Известно е, че търговската тайна (ТТ) е феномен, чието правно регулиране е проблем в национален, европейски и международен аспект. Приемането...

gramada-7-5-15

Относно характера на лихвата върху обезщетението за непозволено увреждане

Въведение.         С приемането на действащия ЗЗД за пръв път лихвата при непозволено увреждане е уредена изрично в закона. По този начин се преодолява празнотата при действието на ЗЗД /отм./...

представителната-власт

ЗАЩИТА НА ВЛАДЕЛЕЦА И ДЪРЖАТЕЛЯ ЗА НАПРАВЕНИ ОТ ТЯХ РАЗНОСКИ В ЧУЖД ИМОТ

(първа част)   В немалък брой случаи на практика едно лице, което осъществява фактическа власт върху вещ[1], без да е неин собственик, извършва разноски от различен вид и характер във...

конкуренция апорт особен залог

Преобразуващите субективни права като предпоставка за придобиване на вещни права

     1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват преобразуващите субективни права като предпоставка за придобиване на вещни права[1]. В настоящото изложение е направен опит да се изясни същността...

art-245

Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по ЗОЗ върху търговско предприятие – необходимост от преразглеждане на традиционни разрешения

Една от целите на производството по несъстоятелност е справедливото удовлетворяване на кредиторите. За целта всички кредитори се обединяват в едно съдебно производство за колективно удовлетворяване[1], съгласно  принципите,  правилата  и привилегиите,...

Translate »