грамада
Портал за юристи

Липсата на законово изискване за вписване на искови молби за установяване на произход през призмата на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита на правата на човека (КЗПЧОС) и на чл.8 от КЗПЧОС

Предмет на настоящия анализ е правозащитният проблем, произтичащ от липсата на законово изискване за вписване в имотния регистър на исковите молби за установяване на произход. Провокирана съм да опиша проявленията...

Commercial LawGramada

Обявяване на купувач и срок за внасяне на цената при публична продан на недвижим имот

Провеждането на публични продажби е едно своеобразно състезание между неограничен брой лица, борещи се да бъдат обявени за купувачи на обявеното за продажба имущество. Като всяко друго състезание и това...

Чл.94 от ЗЗД

Във връзка с обезщетението за пропуснати ползи при деликт и тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС

Относно въпросите Тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС е образувано с цел да се даде отговор на въпроса „Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат...

Чл. 94 от ЗЗД Епикриза на един тумор

Автор:  Валентин Брайков

Prof.PoliaGolevaAkcii

Наследяване и делба на налични поименни акции

1.Търговският закон, приет през 1991 г.[1], уреди само правния режим на акциите и на някои техни видове, включително наличните акции – раздел трети от глава 14. Той обаче не предвиди...

NeosnovatelnoObogatiavane

Кратки бележки върху развитието на правото на неоснователно обогатяване в някои common law юрисдикции

В повечето национални юрисдикции, които принадлежат към семейството на common law[1] до сравнително скоро изобщо не се говори за някаква обща концепция за неоснователно обогатяване[2], което може да бъде обяснено...

Translate »