грамада
Портал за юристи
gramada-7-5-15

Въпроси на обезщетението за вреди от неизпълнен договор като форма на санкцията в гражданското право

  Докато специалистите по теория на правото, по европейско институционално право или тези по конституционно право се занимават с възвишени проблеми като например тези на народния суверенитет, на правовата държава,...

„Стоп капаро“ – понятие и правна същност

1.Терминът „стоп капаро” или друг подобен термин като „разписка за депозит”, „договор за стопиране на предлагане”, „договор за гаранция с купувач” и прочее не е легален и означаваното с него...

art-245

ВЪРХУ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА НАЛИЧНИ АКЦИИ И НА ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Общи бележки върху наследственото правоприемство и състава на наследственото имущество Наследяването представлява преминаване на имуществото на починало физическо лице (наследодател) към едно или повече други лица (негови наследници) по силата...

Banks

Искът по чл. 157, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите

В чл. 156 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се съдържа легална уредба на залога върху вещи като вид обезпечение по действащото българско право. Договорът за залог...

Възможно ли е договорът за цесия да бъде съобщен на особения представител на длъжника?

С договора за цесия кредиторът прехвърля своето вземане по отношение на длъжника на трето лице, като за това не е необходимо съгласие на длъжника, нужно е само постигнато съгласие между...

art-18-05-2

ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА ПРИ СИМУЛАТИВНИ СДЕЛКИ (чл.17, ал.2 и чл. 17, ал.3 от ЗЗД)

  Общите основания за нищожност на правните сделки са уредени изчерпателно в чл. 26 ал. 1 и ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Тук е мястото да...

Translate »