грамада
Портал за юристи
грамада art-242

ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

I. Въведение В зависимост от вида и етапа на процедурата по възлагане на обществени поръчки възложителите издават решения. Те са точно определени в чл.22, ал.1, т.1-10 от Законa за обществените...

арбитражното-споразумение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК ОТ ООД. ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА

Изброените в чл. 126 от ТЗ фактически състави за изключване на съдружник от ООД от Общото събрание целят защита на интересите на всички съдружници и са своеобразна санкция при неизпълнение на законови и договорни задължения.

31-08-2015

ОТНОСНО ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ПУБЛИЧНОПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В настоящата статия е направен опит за анализ на понятието, правното положение и характеристиките, които има възложителят на обществени поръчки – публичноправна организация, въз основа на действащата към момента нормативна уредба

gramada-06-07-15-2

ЗАБРАНАТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Или: „Когато НС поръчва автомобили, техническите експерти са буфера пред закона“ Законът за обществените поръчки, още в първоначалната му редакция при приемането му през 2004 година, въвежда забрана за възложителите...

13-08-2015

ПРОЦЕСЪТ НА ОБЖАЛВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ ПО ЗОП

За да бъде успешно представена темата относно процеса на доказване пред КЗК и ВАС при обжалване на ИАА на възложителите, е необходимо да се направи анализ на същността на самите...

30-06-2015

Правни аспекти на оспорването на финансовите корекции при нарушения на Закона за обществените поръчки

В последните години една от най-широко дискутираните теми при разходването на публичните ресурси е как се избират изпълнителите на обществените поръчки и каква е санкцията за нарушенията на приложимите правила....

Translate »