грамада
Портал за юристи
Gramada

Относно „изискването“ за добросъвестност у третото лице, за да запази придобити права по реда на чл. 33, ал. 3 ЗЗД

Вместо увод Известна е още от римското право сентенцията resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis (с отпадане правата на праводателя отпадат и правата на правоприемника). Правилото намира своето дългогодишно приложение...

CostituzionenKyuchek

ПАК КОНСТИТУЦИОНЕН КЮЧЕК

В Библията пише, че от мръсен извор чиста вода не излиза. Мафиотски змиярник няма как да роди анти-мафиотска конституция. И други сатрапи се опитват     да гасят бунт с  конституция. Но...

По въпроса за обекта и предмета на престъплението кражба и понятията за собственост, владение и държане на движима вещ

Наказателноправната регламентация на кражбата се съдържа в чл. 194–197 от НК с основен състав чл. 194, ал. 1, според който кражбата е отнемане на чужда движима вещ от владението на...

MagazinPapukchievi

Дарени документи за един „копривщенски подвиг на човечността“

През 2017 г. в Дирекция на музеите – Копривщица постъпва дарение на документи за дейността на Безплатната ученическа трапезария и старопиталището в града по време на Първата световна война. Дарителят...

МОЗАЙКИТЕ НА ПЛОВДИВСКАТА АНТИЧНА БАЗИЛИКА – ЕДНА МИСТЕРИЯ ЗА КОЛЕКТИВЕН УМ

Публикувано на www.gramada.org       Следващите редове са за мен една авантюра, едно приключение в обетования свят на античната история и то само в една загадка на само един частично...

УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ – НЯКОИ РАЗМИСЛИ

ВТОРА ЧАСТ В част първа на настоящето изложение бе посочена константната практика на ВКС, съгласно която тригодишната давност по чл. 32, ал. 2 ЗЗД за релевиране на унищожаемостта на сделка,...

Translate »