грамада
Портал за юристи

Относно една незаконосъобразна практика по прилижението на ЧЛ.25 ЗЗД

Анонс: Сделка под условие при договор за изработка. Бъдещото несигурно събитие касае действието на договора и следва да  означава отключване и на двете  престации едновременно, в противен случай страната,  извършила...

Translate »