грамада
Портал за юристи
art-29-01-16

Критичен преглед на Тълкувателно решение № 6 от 15.05.2012 г. по тълк. д. № 6/2011 г., ОСГК на ВКС

Постановка на проблема. Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане намира широко приложение в гражданския оборот като способ за придобиване на право на собственост, от...

длъжника

Замяна или прекратяване на изпълнителни способи по искане на длъжника по реда на чл. 443 ГПК.

Въведение. Настоящата статия разглежда въпросите, свързани с правото на длъжника в изпълнителното производство да предложи изпълнението да бъде насочено върху определена негова вещ или вземане, както и да се приложи...

представителната-власт

За ограниченията на представителната власт в хипотезата на множество представители в капиталово търговско дружество

                                                           ...

справедливостта

По-големите доходи на единия от съпрузите в контекста на съдебната практика по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс

Съвместният принос на съпрузите е основополагащото понятие, на база на което се изгражда правната уредба на семейните отношения. Съгласно чл. 21, ал. 2 на Семейния кодекс[1] /“СК“/ приносът може да...

бащите на правото

Какво не знаем за бащите на правото – част 3

Юлий Павел (ІІІ век от новата ера) – “най-мъдрият” древноримски юрист Ученик и съратник на Папиниан, като, заедно с Улпиан  се явяват най-видните представители на епохата на  систематизация и кодификация на...

гражданска имуществена санкция

Гражданска имуществена санкция

  Въведение Анализът на българското законодателство в областта на гражданското право показва, че гражданската отговорност[1] е изцяло обезщетителна. Без значение дали е договорна или деликтна, тя се изразява в задължение...

Translate »