грамада
Портал за юристи
passport dvoino grajdanstvo

ПРИЗНАВАНЕТО НА ОТКАЗ ОТ ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО КАТО УСЛОВИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПАСИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ

Политическата криза в България през лятото на 2021г. придоби конституционни измерения с отправеното искане от група депутати до Конституционния съд относно двойното гражданство на Кирил Петков като министър на икономиката....

ЗАБРАНАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ЖЕЛАНА СМЪРТ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА

Конституционният съд на Германия обяви днес дългоочакваното си решение по обединените в един процес конституционни дела, касаещи забраната за намеса на медицински и други специалисти в случаите, когато човек вземе...

dokumenti-prestaplenie

Основни аспекти на принципа на правовата държава, относими към изискванията за съдържанието и действието на законовите разпоредби, според юриспруденцията на Конституционния съд на Република България.

I. Конституцията на Република България от 1991 г. /КРБ/, действаща и днес, е резултат от развитието на съвременния демократичен конституционализъм /неоконституционализъм/ и е еманация на неговите основни принципи, елементи и...

art-247

Домашното насилие – правни проблеми (по повод предстоящето решение по тълкувателно дело 2 от 2019 г. на ОСГК на ВКС)

1.Насилието, упражнявано от едно лице върху друго, е обект на психологията, криминологията, социологията. Без правната наука да се посвещава на задълбочени изследвания на неговата същност, причини, форми на проявления, въздействието...

Mark_Avrelii

Подлежи ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК постановлението за възлагане? Преглед на съдебната практика след постановяването на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС

Преди приемането на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 г нямаше съмнение, че постановленията за възлагане подлежаха на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК. След постановяването на тълкувателното...

gramada-23-06-15-2

Ползва ли се със сила на пресъдено нещо по отношение на изпълняемото материално право решението на съда по жалба срещу разпределение на съдебен изпълнител?

Съгласно чл. 460 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за...

Translate »