грамада

Охранителното съдебно производство като охрана на статуквото

Nihil quod est contra rationem еst licitum Нищо, което противоречи на разума, не е законно. Спорът около възможността ПП „Да, България“ да участва самостоятелно в изборите и да бъде регистрирана,...

art-18-03

ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ: ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТОПАНСКА И ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА АДВОКАТА

Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде въпросът за източниците на доходи на лицата, упражняващи адвокатската професия. В чл. 5, ал. 2, т. 1-3 от Закона за адвокатурата (ЗА)...

договори-за-кредит

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА: НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ

Въведение Настоящата статия се явява последната от поредицата, посветена на държавните такси, събирани от съдилищата. В предходните шест статии бяха направени сравнителноправни изследвания на осемнадесет държави, от които петнадесет европейски...

изпълнение

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА: ИЗТОЧНА АЗИЯ

Въведение Настоящата статия се явява продължение на сравнителноправното изследване на държавните такси, събирани от съдилищата, което цели да разкрие полезните и приложими и у нас решения, до които чуждестранните нормотворци...

art

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ И АВСТРИЯ

1. Въведение Настоящата разработка се явява пета по ред от посветените на държавните такси, събирани от съдилищата. В нея ще бъдат разгледани три европейски държави: Федерална република Германия (ФРГ), Франция...

art-8-2-16

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА: РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ

1. Въведение   Настоящата статия е продължение на сравнителноправното изследване на нормативната уредба на държавните такси, събирани от съдилищата, с което се цели очертаването и съответното възприемане на полезни и...

Translate »