грамада
Портал за юристи
28-07-2015

ВЛАДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

1. Съдебната практика на Обединеното кралство Проблемът с осъществяването на владение и контрол върху предоставено обезпечение с договор за залог по реда на ЗДФО е дискутиран в контекста на съдебна...

6-08-2015

Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273 ал. 2 Търговския закон

Проблем Търговските дружества по българското право са персонифицирани. Търговският закон изрично предвижда, че те са юридически лица, които възникват като правни субекти от деня на вписването им в търговския регистър....

застрахователни

НЯКОИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА КИБЕРДЕЛИКТА ПРИ АНОНИМЕН SPEAKER

Киберделиктът е понятие на деликтното право. Досега той не е бил дефиниран нито в закона, нито в съдебната практика или в теорията. Факт е обаче, че съществува противоправно деяние, което...

art-245

КАК ДА ТЪЛКУВАМЕ ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ No 6/2012г. ОСГТК на ВКС

Адвокат поискал неописуемо голям хонорар, за да защитава пред съда един убиец. – Но вие искате просто кожата да ми одерете! – казва подсъдимият. – И все пак имате сметка:...

28-07-2015

За проблематиката на иска по чл. 74 ТЗ

I.Увод. В качеството си на висш орган в структурата на капиталовите търговски дружества общото събрание взема решения по основните въпроси на дружествената дейност. Една от гаранциите за законосъобразното упражняване на...

Translate »