грамада
Портал за юристи
17-08-2015

АРБИТРИРУЕМОСТ НА ДРУЖЕСТВЕНИ СПОРОВЕ? [1]

1. Проблем Арбитражът е изключение от държавното правосъдие по граждански дела. Страните по граждански спор могат да решат по взаимно съгласие да отнесат пред арбитраж техен бъдещ или вече възникнал...

19-05-2015

Кауза при менителничните сделки?

1. Проблем Какво означава кауза на сделката? Елемент ли е тя от съдържанието на облигационното отношение? Самостоятелно основание ли е тя за нищожност на сделките? Има ли деление на договорите...

28-05-2015

НАЛИЦЕ ЛИ Е СЪПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДАТА В ХИПОТЕЗАТА, КОГАТО ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ Е ПЪТУВАЛО В АВТОМОБИЛ, УПРАВЛЯВАН ОТ ВОДАЧ, УПОТРЕБИЛ АЛКОХОЛ?

Поставя се въпросът дали пострадалият пътник при пътно-транспортно произшествие (ПТП) е допринесъл за настъпването на деликта, ако е пътувал в автомобил, който се управлява от водач, който е употребявал алкохол. И следователно следва ли обезщетението, което му се дължи да бъде намалено поради съпричиняване на вредата.

6-08-2015

Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273 ал. 2 Търговския закон

Проблем Търговските дружества по българското право са персонифицирани. Търговският закон изрично предвижда, че те са юридически лица, които възникват като правни субекти от деня на вписването им в търговския регистър....

Translate »