грамада
Портал за юристи
биологичния-баща

В светлината на въпрос № 3 от образуваното т. д. № 3/2015 год. на ОСГТК на ВКС. Преглед на спорните въпроси при изпълнението на задължение за предаване на дете /чл. 528 ГПК/.

Изпълнението на задължение за предаване на дете се характеризира с редица особености. Идеята на настоящото изследване е да разгледа не само поставения под № 3 от образуваното т. д. № 3/2015 год. на ОСГТК на ВКС въпрос, но и другите практически проблеми

Translate »