грамада
Портал за юристи

ОТКЪС ОТ КАСАЦИОННА ЖАЛБА

Съдът е постановил съдебен акт, който по диспозитив наподобява грузински тост, а по мотиви – източна приказка. Грузински тост, защото по метафоричност и иносказателност съперничи на добрите образци на изведеното...

Translate »