грамада
Портал за юристи
art-8-2-16

По някои въпроси на оспорването на частен документ в гражданския процес

Въведение. В началото на съдебния процес страните заявяват пред съда своите твърдения за осъществените в миналото факти, които в хода на делото се потвърждават или отхвърлят, като съдът приема доказаните...

Translate »