грамада
Портал за юристи

Съотношението между паралелни производства пред съд и арбитраж

Статията изследва въпроса за съотношението между две паралелни производства между идентични страни със сходен или еднакъв предмет на спора, от които едното се развива пред държавен съд, а другото –...

art-246

Изменение на иска при периодични вземания

Висящият съдебен процес не прекъсва живота на материалното право и това е една от основните причини за съществуването на института на изменение на иска. Именно чрез изменението може да се...

31-08-2015

Частичните искове и разпиленият диалог между властите

На практика е възможно и често срещано да бъдат заведени няколко частични иска за едно и също вземане, като тогава представлява интерес как следва да процедира съдът, когато исковете са...

28-07-2015

„На кого ни остави“ ли?

Повече от половин година без фигура като Кристиан Таков е достатъчно време, за да може да се злоупотреби максимално с него. Докато по-видимото лице на злоупотребата е закачането на името...

Mikelanjelo

НАРЪЧНИК НА ЗАБЛУДИТЕ ЗА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ

Няма да е пресилено да се каже, че провелата се в началото на октомври в Народното събрание конференция по случай десет години от приемането на ГПК се превърна в травматично...

art-13-07-2016

И отново за екзекуцията на частната собственост

Инстанционността не може да бъде гаранция за защита на правата на гражданите, когато на всяка инстация има достатъчен брой съдии, способни (по най-различни причини) да изкривят закона. Нито пък задължителността...

Translate »