грамада
Портал за юристи
10-6-2016

Процедурата по строеж и въвеждане в експлоатация на строеж – непреодолимата пречка за инвеститор, изпаднал в неплатежоспособност

Договорът за строителство, известен като договор за строително-монтажни работи (СМР), е често използван в практиката вид договор за изработка. Неговата специфика произлиза от конкретните обществени отношения, които е предвиден да регулира, съобразявайки се със свободата на договарянето по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)

Translate »