грамада
Портал за юристи
art-5.2.16

Законодателни несъвършенства в института на унищожаването на отказа от наследство по чл. 56 ЗН

I. Увод В действащия Закон за наследството от 1949 г. в чл. 56 законодателят урежда един на пръв поглед познат, но в същността си специфичен като правно явление за българското...

gramada-4-5-15

НЕОБХОДИМО ЛИ Е РЕШЕНИЕ НА ОС НА ООД КАТО УСЛОВИЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ ПО ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО УЧАСТНИК В ДРУГО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЧЛ.137, АЛ. 1, Т. 6 ТЗ?

Въпросите, свързани с компетентността на общото събрание на съдружниците в Дружество с ограничена отговорност и обвързващата им сила спрямо управителя на същото през годините, са се решавали спорно от съдилищата...

Translate »