грамада
Портал за юристи
медицинска-помощ

СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПАТЕНТОВАНЕ КАТО ПРЕЧКА ПРЕД НАВЛИЗАНЕТО НА ГЕНЕРИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

I. Навлизане на оригинални и генерични лекарствени продукти на фармацевтичния пазар Особености на навлизането на пазара на оригинални лекарствени продукти Производителите на нови (първични, оригинални) лекарствени продукти получават патентна защита...

Translate »