грамада
Портал за юристи

По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Закрила на отделни елементи на видеоигрите и хардуерната им система като промишлен дизайн.

Резюме: В предходни научни доклади бяха разгледани следните възможни форми на правна закрила на видеоигрите: авторскоправна закрила, включително чрез създаването на т.нар. „технически средства за защита”, регистриране на търговска марка,...

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ЗА ВИДЕО ИГРИТЕ И НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДДС В ЕС, В СИЛА ОТ 2019Г. И 2021Г.

I. Увод На 5 декември 2017г. Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) прие нови правила за облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставката на далекосъобщителни услуги, услуги...

Финансови стимули за създаване на видео игри в България

Адв. Христина Георгиева, Докторант [1] Summary: Previous article, entitled „Tax incentives for video games development. Compatibility with EU law“[2] , investigates the tax credit as a state aid provided by...

Danni

Данъчни стимули за създаване видеоигри. Съвместимост с правото на ЕС

  Адв. Христина Георгиева, Докторант[1] Summary: This article investigates the legal framework that is applied when tax credit is implemented as a financial mechanism for supporting developers and publishers of...

стабилизация

По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Създаване на технически средства за защита на права

Резюме: В предходен научен доклад[1], представляващ въведение към въпроса за видовете правна закрила, приложими към видеоигрите и съставните им елементи, бяха представени следните възможни форми на закрила: авторскоправна закрила по...

справедливостта

Правна закрила на видеоигрите

Резюме: Настоящият научен доклад е въведение към въпроса за правната закрила на видеоигрите. В него се разглеждат видовете правна закрила които предоставя действащото българско законодателство, като е включен и сравнително...

Translate »