грамада
Портал за юристи
art-222-1

Откога започва да тече нова погасителна давност при перемпция на изпълнителното произвосдтво

Резюме В т. 10 на Тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС е поставен следният въпрос: „Откога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато...

Translate »