грамада
28-07-2015

НЯКОИ ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ

Съгласно чл. 238, ал. 1 от ГПК ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е...

gramada-06-07-15-1

ЗА ПОНЯТИЕТО “ОТГЛЕЖДАНО, НО НЕОСИНОВЕНО ДЕТЕ” ПО СМИСЪЛА НА ППВС № 5/1969 г.

Съгласно Постановление № 5 от 24 ноември 1969 г. по дело № 6 от 1969 г. на Пленума на Върховния съд право на обезщетение вследствие причинена смърт при непозволено увреждане...

gramada-23-06-15-2

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ЗА ВЗЕМАНИЯТА НА НАЕМАТЕЛ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОДОБРЕНИЯ НА ВЕЩTА

 I. СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА. Съдебната практика по въпроса за началния момент, от който започва да тече погасителната давност за вземанията на наемател, произтичащи от неоснователно обогатяване вследствие извършени подобрения на вещта,...

gramada-11-5-15

ЧЛ. 24, АЛ. 2 СК в теорията и в съдебната практика *

ПОВОДЪТ. Поводът за публикуването на настоящата статия е Решение № 34 от 24.02.2015 г. по гр.д. № 5239/2014 г., I г.о. на ВКС. Решението е постановено по реда на чл....

Translate »