грамада
Портал за юристи
gramada-06-07-15-1

Отказът от бъдещи права: гледната точка на австрийското и българското право

  Въведение   Когато се говори за отказ от права, първо трябва да бъде изяснена същността на явлението спрямо дефиницията на субективното право: защото общоприетото твърдение, че субективните права са...

Translate »