грамада
Портал за юристи
тълкуването

КОМПЕТЕНТЕН ЛИ Е АРБИТРАЖЪТ ДА РАЗГЛЕЖДА СПОРОВЕ ЗА СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ ПО ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ?

Проблемът, който ще бъде поставен в настоящата статия, е провокиран от Решение № 189/09.11.2017 г., постановено от I състав на ТК на Върховния касационен съд по т.д. № 1675/2017 г. С това...

Translate »