грамада
Портал за юристи
Prof.PoliaGolevaAkcii

Наследяване и делба на налични поименни акции

1.Търговският закон, приет през 1991 г.[1], уреди само правния режим на акциите и на някои техни видове, включително наличните акции – раздел трети от глава 14. Той обаче не предвиди...

GrajdanskaOtgovornost

ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО ЗА СТАТУСА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

1.Задължителната застраховка „гражданска отговорност” (ЗГО) на автомобилистите поставя все повече и повече въпроси. Обикновено те са свързани с правното положение на увреденото лице. Както е известно, задължителната ЗГО е създадена...

Правни и социални аспекти на гражданската отговорност в контекста на застраховката „гражданска отговорност“ на автомобилистите и системата „бонус – малус“

1. Застраховката „гражданска отговорност“ на автомобилистите е една от най-важните застраховки, с най-голям пазарен дял и най-широко приложение. Това произтича от нейния задължителен характер и от големия брой пострадали при...

10-6-2016

НАПРЕЖЕНИЕТО В ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП – 10 ГОДИНИ СЛЕД ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

  1.Триадата на правото на собственост, известна от римското право – владение, ползване и разпореждане се запазва и в днешното модерно общество. Ако има единствена, изключителна собственост върху една вещ,...

art-247

Домашното насилие – правни проблеми (по повод предстоящето решение по тълкувателно дело 2 от 2019 г. на ОСГК на ВКС)

1.Насилието, упражнявано от едно лице върху друго, е обект на психологията, криминологията, социологията. Без правната наука да се посвещава на задълбочени изследвания на неговата същност, причини, форми на проявления, въздействието...

биологичния-баща

Коментар на най-новото решение на Съда на Европейския съюз в областта на задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите

Най-новото решение на Съда на Европейския съюз в областта на задължителната застраховка „гражданска отговорност” е решение по дело С – 100 от 2018 г. постановено във връзка със съдебен спор...

Translate »