грамада
Портал за юристи
gramada-17.04

Важи ли принципът на чл. 168 от АПК в обжалването по Закона за обществените поръчки?

Принципът на служебното начало, записан в чл. 168 от АПК по отношение на предмета на съдебната проверка по оспорен пред първата съдебна инстанция административен акт задължава съда да провери дали...

юрисконсултски възнаграждения

Крайният АКТ на КЗК

Характеристика на крайния акт на Комисията за защита на конкуренцията Какъв е характерът на крайния акт на Комисията за защита на конкуренцията при обжалване на заповед на възложител по реда...

Translate »