грамада
Портал за юристи
gramada-23-06-15

НЕРАВНОПРАВНА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, РЕСП. НИЩОЖНА ЛИ Е КЛАУЗАТА ЗА ЕДНОСТРАННА ПРОМЯНА НА ЛИХВАТА ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ, ОБЕЗПЕЧЕН С ИПОТЕКА ?

„Статията се публикува въпреки несъгласието на редакционния екип с тезата на автора, като веднага следва да се отбележи, че застъпеното становище противоречи както на Директива 93/13 на ЕС, така и...

кредитни-услуги

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ПРИ ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ

В настоящото изложение предмет на разглеждане е въпросът каква е отговорността при неизпълнение на договор и могат ли да бъдат претендирани неимуществени вреди. I.Правна рамка и съдебна практика Съобразно регламентацията,...

Translate »