грамада
Портал за юристи
гграмада - офшорна компани

ПРИСЪЖДАНЕ НА ЮРИСКОНСУЛТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НA ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

  Присъждането на разноски в гражданския процес е подробно уреден в разпоредбата на чл. 78 ГПК. Под направени разноски следва да бъде разбирано както адвокатско възнаграждение, така и всички останали...

OOD

“Параграф 22” в заповедното производство по реда на чл. 417 ГПК

Заповедното производство, предвидено в Гражданския процесуален кодекс от 2008 представлява производство по защита на безспорни вземания, което има за цел да улесни и ускори процеса по удовлетворяването им. То коренно...

art-21.07

Един по-различен анализ на клаузата за изпитване в полза на работодателя

1. Увод и терминологични уточнения  Непрекъснатото и динамично развитие на материята на трудовото право и най-вече сключването на все по-често срещания трудов договор със срок за изпитване изисква много задълбочен...

противоконституционност

Обезсилване на заповед за изпълнение във връзка с чл.415 (5) ГПК. Съществуват ли противоречия и има ли нужда от промяна?

1. Увод и терминологични уточнения Заповедното производство, предвидено в Гражданско-процесуалния кодекс от 2008 год., представлява производство по защита на безспорни вземания, което има за цел да улесни и ускори процеса...

art-5.2.16

Омагьосаният кръг: Граждани- Администрация – Съд. Основни пречки и проблеми.

Увод и терминологични уточнения Административният процес или административно – процесуалното право  има за предназначение да разреши административно-правен спор между правни субекти, които поначало се намират в неравностойно положение –  между представители на...

Translate »