грамада
Портал за юристи

Практически проблеми, свързани с иска по чл. 135 от ЗЗД в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС.(1)

По иска по чл. 135 от ЗЗД, наричан още Павлов иск, има богата и добре развита съдебна практика, както и много изследвания в доктрината. Въпреки това продължават да възникват много...

NeosnovatelnoObogatiavane

Може ли изпълнителното производство да бъде прекратено поради перемпция, ако между взискателя и длъжника е сключено споразумение, по което се извършва плащане директно на взискателя?

  По правило в гражданското право всяка страна изпълнява своите задължения доброволно, но не са малко и случаите, когато такова доброволно изпълнение липсва. Това е причината законодателят да предвиди механизми,...

Translate »