грамада
Портал за юристи
gramada-15-5-15

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВКС ПО ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДОКАЗВАНЕТО НА ИЗВЪРШЕНА ЗЛОУПОТРЕБА ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Настоящото изследване има за цел да анализира и обобщи съдебната практика, постановена от Върховния касационен съд, по процесуалноправни въпроси при въведен от работника или служителя довод за извършена злоупотреба от...

Translate »