грамада
Портал за юристи
21-07-2015

За приложението на Павловия иск спрямо поръчителя. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС

За приложението на Павловия иск спрямо поръчителя. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС[1] Доц. д-р Таня Йосифова[2] Ивайло Димитров[3] I. Въведение С Разпореждане от 01.06.2017 г. на...

OOD

За връзката на преюдициалност между производството по Павловия иск и производствата с предмет вземането на длъжника. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС

За връзката на преюдициалност между производството по Павловия иск и производствата с предмет вземането на длъжника. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС[1] Доц. д-р Таня Йосифова[2] Ивайло...

art-18-03

За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг. Съотношение с иска по чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ

Отменителните искове в производството по несъстоятелност са способ за попълване на масата на несъстоятелността, която да послужи за удовлетворяване на кредиторите при нейното успешно осребряване и последващо разпределяне.

Translate »