грамада
Портал за юристи
gramada-23-06-15

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ВРЕДИТЕ, НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС

ЧАСТ ВТОРА Установяване на задължението за обезщетяване на вредите, настъпили вследствие на нарушение правото на ЕС в практиката на СЕС Принципът на отговорността на държавата за вреди, настъпили вследствие нарушението...

art-2.02.2016

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата статия e посветена на проблемите на ангажирането на отговорността  на българската държава за вреди, причинени от нарушения на правото на ЕС. Конкретен повод за интереса към тази материя...

Translate »