грамада
Портал за юристи
Чл.94 от ЗЗД

Във връзка с обезщетението за пропуснати ползи при деликт и тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС

Относно въпросите Тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС е образувано с цел да се даде отговор на въпроса „Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат...

art

Отговорността за вреди при нарушения на Закона за обществени поръчки

Настоящата статия използва едно противоречие в съдебната практика, за да постави на разглеждане въпроса за отговорността на възложителя за вреди, причинени в резултат на нарушения при провеждане и сключване на...

Translate »