грамада
art

Отговорността за вреди при нарушения на Закона за обществени поръчки

Настоящата статия използва едно противоречие в съдебната практика, за да постави на разглеждане въпроса за отговорността на възложителя за вреди, причинени в резултат на нарушения при провеждане и сключване на...

Translate »