грамада
Портал за юристи
запор

ТАКСИТЕ ПРИ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

Актуалност С разпореждане от 28.11.2016 г. на председателя на ВКС тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС е допълнено със следния въпрос: „Съставлява ли действие по...

art-2.02.2016

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНИТЕ СЛЕД ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Проблемът С Разпореждане от 12.10.2015 г. на председателя на ВКС Лозан Панов образуваното тълк. дело № 1/2015г. по описа на ОСГТК на ВКС е допълнено с нова т. 3,...

Translate »