грамада
Портал за юристи
art-18-02-2016

За правните последици на договор, сключен от мним представител и на договор, сключен при увреждане на представлявания (чл. 40 и чл. 42 ЗЗД)?

Принципите на европейското договорно право (PECL) и Общата референтна рамка (DCFR) третото лице и мнимият представител се обвързват от сключения договор. По този начин третото лице има страна в правоотношението, макар и не точно тази, която е желало.

26.10.2015-2

Борбата за право – от Рудолф фон Йеринг – част 2

Борбата за право Част ІІ. Подбор на откъсите, заглавия и превод – доц. Кристиан Таков За неправдата, извършвана от властта. За сблъкъса между правото и правното чувство1 Denn kein Unrecht,...

Борбата за право – от Рудолф фон Йеринг

Рудолф фон Йеринг Борбата за право Подбор на откъсите, заглавия и превод – доц. Кристиан Таков За справедливостта и силата. За постоянното напрежение1 Das Ziel des Rechts ist der Friede,...

art234

Становище по т.д. № 5/01.10.2014 ОСГТК ВКС (съдържание на пълномощното)

Въпрос: Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? Налице е противоречива практика на различни състави на ВКС...

Успелият млад човек и неуспелият Конституционен съд

Конституционният съд реши. Реши зле. Обидно за достойнството на институцията. Унизително за висотата на поста. Позорно за академичната титулованост на „професорската шесторка“. Защото въпросът не е, дали Д.П. ще продължи...

Translate »