грамада
Портал за юристи
23-07-2015

Отпуск  „XXL”

Драма в три действия Много хора вярват, че юридическата аргументация е неразбираема за тях. Благодарение на влиянието на европейското право върху националните правни системи, особено като продукт на съдебната практика...

art17

Критика към ТР 4/ 2013г.

Някои критики към Тълкувателно решение № 4/ 2013г. относно противоречиво решавани въпроси на заповедното производство по ГПК Предмет на настоящия коментар е Тълкувателно решение № 4/ 2013г. на Общото събрание...

Корекция на формалния подход при подаване на декларации за липса на обстоятелства

Корекция на формалния подход при подаване на декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в процедура по възлагане на обществена поръчка от...

Translate »