грамада
Портал за юристи
FlyingPigs

Длъжникът има право на разноски в изпълнителното производство

Законът, правната доктрина и съдебната практика приемат, че в изпълнителното производство всички разноски, сторени по изпълнението се възлагат на длъжника. Под разноски в изпълнителния процес следва да се разбират таксата...

Translate »