грамада
Портал за юристи
тълкувателни-решения

Таксата на частните съдебни изпълнители за събрано вземане и мястото и в разпределението

Настоящата система на съдебно изпълнение в България е тип смесена /дуалистична/, тъй като в нея действат както държавни, така и частни съдебни изпълнители. Преди приемането на ЗЧСИ системата дълго време...

art-18-05-2

Кредиторите с вписани ипотеки и възбрани върху имот на ипотекарен длъжник са присъединени по право – според ВКС да, според БОС – не

           В Решение № IV-279 от 08.04.2019г. по в.гр.д. № 754/2018г. Бургаски окръжен съд е разгледал жалби срещу разпределение на суми от публичната продажба на недвижим имот на ипотекарен...

стабилизация

Вписването на исковата молба по чл. 135 ЗЗД има оповестително – защитно действие, но явно не за всички

         В Решение № 111 от 12.02.2019г. по гр.д. № 45/2019г. Бургаски окръжен съд е намерил за неоснователно, по аргумент от приетото с решение № 41/05.03.2015 г. по гр.д.№ 5464/2014...

такси

Поглед върху конкуренцията между изпълненията по реда на ГПК и ЗОЗ след измененията от 30.12.2016 [1]

Преди мащабните изменения в Закона за особените залози, обнародвани в бр. 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г, съществуваха неизяснени аспекти относно конкуренцията между индивидуалното принудително изпълнение по реда на...

договори-за-кредит

Може ли издаденото постановление за възлагане на недвижим имот да влезе в сила при спиране на изпълнението ?

Една от най-ефективните мерки, които длъжникът може да предприеме, за да защити имуществото си от принудителното изпълнение е обезпечителната мярка спиране на изпълнението. Чрез нея се суспендира временно активността на...

тълкувателни-решения

Дискусионни въпроси в изпълнителния процес [1]

  Във времена на широка икономическа криза и междуфирмена задлъжнялост в изключително големи размери, основният инструмент за събиране на дължимите вземания от кредиторите е провеждането на изпълнителен процес след осъждане...

Translate »