грамада
Портал за юристи
Commercial LawGramada

Обявяване на купувач и срок за внасяне на цената при публична продан на недвижим имот

Провеждането на публични продажби е едно своеобразно състезание между неограничен брой лица, борещи се да бъдат обявени за купувачи на обявеното за продажба имущество. Като всяко друго състезание и това...

Mark_Avrelii

Подлежи ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК постановлението за възлагане? Преглед на съдебната практика след постановяването на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС

Преди приемането на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 г нямаше съмнение, че постановленията за възлагане подлежаха на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК. След постановяването на тълкувателното...

gramada-23-06-15-2

Подлежи ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК постановлението за възлагане ? Преглед на съдебната практика след постановяването на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС

Преди приемането на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 г нямаше съмнение, че постановленията за възлагане подлежаха на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК. След постановяването на тълкувателното...

Следва ли да се връща отмененото разпределение на съдебния изпълнител за извършване на ново?

Разпределението на съдебния изпълнител е акт, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично...

Приложение на чл. 722, ал.1, т.1 ТЗ при вписан запор в ЦРОЗ –главоблъсканици в някои съдебни актове

 Проблемът с последиците от вписването на налаганите от съдебните и публичните изпълнители запори в ЦРОЗ продължава да занимава съдебната практика. Аз самият не веднъж съм се опитвал да разсъждавам по...

справедливостта

Несъразмерност при наложени възбрани по смисъла на чл. 442а ГПК

Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ, бр.86/2017 беше приет чл. 442а ГПК, чрез който се създаде изрична законова уредба относно задължението на съдебния изпълнител да следи служебно, подобно на несеквестируемостта, за...

Translate »