грамада
Портал за юристи
арбитражното-споразумение

НИЩОЖНОСТ НА АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОРАДИ НЕГОВАТА НЕРАВНОПРАВНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Въведение:  Традиционно арбитражът като сурогат на държавното правосъдие  е средство за разрешаване на спорове между търговци, т.е. между равнопоставени лица, притежаващи професионален опит и нужния финансов ресурс да гарантират защитата...

26-05-2015-1ст

Прихващане в изпълнителното производство

В практиката по изпълнителните дела се поставя особено остро проблема дали съдебен изпълнител има компетентност да извърши или зачете извършена от длъжника компенсация. Въпросът има огромно практическо значение за страните...

Translate »