грамада
Портал за юристи
dokumenti-prestaplenie

Очевидната неправилност на касационното обжалване по ГПК.

Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ бр. 86 от 27.10.2017г., бяха направени последните значителни изменения в ГПК. На пръв поглед, измененията в касационното производство са малко на брой, въпреки това –...

gramada-4-5-15

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ФОНД ЗА НЕЗАСТРАХОВАНИ МПС

I. Автомобилният транспорт, независимо дали се извършва от търговци – професионалисти или от граждани за задоволяване на лични нужди, е дейност, която носи особено висок риск от настъпване на произшествия,...

Translate »