грамада
Портал за юристи

СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДОКТРИНАТА ЗА „ПРОБИВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ВОАЛ” И ДРУГИ КОНЦЕПЦИИ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА*

“Давам си сметка за думите си, като казвам, че, по мое мнение, дружеството с ограничена отговорност е най-великото откритие на модерните времена… Дори парният двигател и електричеството са по-маловажни от...

art-18-02-2016

Историческо развитие на залога на търговско предприятие

Историческо развитие на залога на търговско предприятие* Изследването на историческото развитие на един правен институт е не просто реквизит от всеки опит за негов анализ, а възможност за обяснение на...

Translate »