грамада
Портал за юристи
art-8-2-16

КОНКУРСЪТ ЗА НОТАРИУСИ И (НЕ?)ЛЕГИТИМНОСТТА НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Manifestum non eget probatione В началото на 2015г. в ДВ, бр. 16, бе обнародвана заповед на министъра на правосъдието, с която се насрочи конкурс за нотариуси за множество райони в...

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД ИЛИ МЕНИТЕЛНИЦА

Българският Търговски закон съдържа богата уредба на менителницата, като в частта, касаеща записите на заповед, законът препраща към разпоредбите на менителницата. Обратно на нормативната уредба, практиката на съдилищата изобилства от казуси с предмет записи на заповед.

art-245

КАК ДА ТЪЛКУВАМЕ ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ No 6/2012г. ОСГТК на ВКС

Адвокат поискал неописуемо голям хонорар, за да защитава пред съда един убиец. – Но вие искате просто кожата да ми одерете! – казва подсъдимият. – И все пак имате сметка:...

gramada-24-4-15

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВНЕСЕНА ГАРАНЦИЯ В ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ОТМЯНА НА ДОПУСНАТОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ОТ ГОРНАТА ИНСТАНЦИЯ

  В последните години зачестиха доста случаите на налагане на обезпечения на бъдещи искове, поискани само и единствено с цел забавяне на кредитора в процеса на удовлетворение на вземанията си....

Translate »