грамада
Портал за юристи
Danni

(Де)криптирането в наказателния процес

Предизвикателството „криптиране“ Употребата на криптиращите технологии като част от комуникационния модел в световен мащаб е свързан непосредствено с неприкосновеността на личния живот, с упражняването на основните права на личността, с...

Danni

CLOUD Act, концепцията за юрисдикцията и достъпът до данни

Законът за определянето на ясни правила за законосъобразното използване на данни, съхранявани в чужбина[1] (CLOUD Act), приет от Конгреса на Съединените американски щати на 23 март 2018 г., следва да...

art-251

Достъп на компетентните органи на трета държава до данни, които се съхраняват на територията на Европейския съюз – съответствие с разпоредбите за защита на личните данни на европейско равнище (делото „Microsoft (Ireland) пред Върховния съд на САЩ”)

Личните данни, които се обработват от доставчик на комуникационни услуги с оглед предоставянето на подобна услуга на европейските потребители и които се съхраняват на сървъри на територията на Европейския съюз,...

gramada-8-1-16

Договорът за трансфер на професионален футболист

В последните няколко десетилетия футболът израсна като най-мощния социален феномен, който обединява милиарди хора по целия свят. Популярната реклама, в която двама пътници във влак – германец и италианец, никой...

Translate »