грамада
Портал за юристи
стабилизация

Исторически значими съдебни решения по Отменителния иск в САЩ и Великобритания.

Съдържание 1.Терминът „badges of fraud”(Косвени доказателства). 2.Определение за косвените доказателства, установяващи знанието за увреждане. 3.Ролята на косвените доказателства („badges of fraud”) при откриването на „знанието за увреждане”. 4.Различни частни хипотези...

art232

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху потребителското кредитиране

  Съдържание: Увод. Дефиниция за потребител. 2.Приложение по аналогия на практика на СЕС по други актове на ЕС съобразно термините „потребител“ и „продавач“ или „доставчик“, използвани и по Директива 93/13...

юрисконсултски възнаграждения

ПРЕВОД НА РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ШВЕЙЦАРСКИЯ ОБЛИГАЦИОНЕН КОДЕКС ОТНОСНО МАТЕРИЯТА НА ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО.

Преводът е актуален към 02.03.2018г. РАЗДЕЛ ДВАДЕСЕТИ. ПОРЪЧИТЕЛСТВО. ЧЛ. 492 А. Изисквания. I. Определение (1)Договорът за поръчителство е договор, по силата на който едно лице се задължава да гарантира плащането...

Translate »