грамада
Портал за юристи
грамада art-242

ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

I. Въведение В зависимост от вида и етапа на процедурата по възлагане на обществени поръчки възложителите издават решения. Те са точно определени в чл.22, ал.1, т.1-10 от Законa за обществените...

art18

ВИРТУАЛНАТА ВАЛУТА БИТКОЙН КАТО УСЛУГА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

I. Въведение  Поради редица преимущества, като мигновени транзакции, презгранично прехвърляне на собствеността и по-ниска такса, все повече потребители, търговци, борси, доставчици, производители и други лица, включват в своите правоотношения участието на...

Translate »