грамада
Портал за юристи
стабилизация

Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или капан на „стабилността“?

Изненадващо в последните седмици от съществуването си и малко преди Коледните празници Четиридесет и третото Народно събрание прие промени в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 105/2016 г., с които...

art-1.02.2016

Допустимо ли е ограничаване на отговорността на продавача за недостатъци с договора между страните?

Повод за написване на настоящата статия даде казус, който се наложи да разгледам. В него страните имаха сериозно аргументи да уговорят поредност за удовлетворяване на претенциите на купувача за евентуални недостатъци на продаваната стока. Това постави и сериозният въпрос – не се ли е объркал законодателят, като е забранил да се ограничава отговорността за недостатъци

биологичния-баща

Новите положения при арбитраж с участието на потребител

Коментар на едно недоизпипано законодателно решение Настоящата статия цели да разгледа новите правни положения по арбитражни дела, в които като страна участва потребител. Нововъведението в случая са измененията в  Закона...

gramada-23-06-15

За разпростирането на ипотечното право върху поземлен имот върху сградите, построени в него

Един близък приятел, цитирайки друг свой приятел, обича да казва, че правото е противоестествена наука. Това е вярно, поради факта, че правото само по себе си не съществува в материалната...

gramada-06-07-15-1

Отказът от бъдещи права: гледната точка на австрийското и българското право

  Въведение   Когато се говори за отказ от права, първо трябва да бъде изяснена същността на явлението спрямо дефиницията на субективното право: защото общоприетото твърдение, че субективните права са...

21-5-2015

Анализ на съдебната практика на Търговската колегия на ВКС по въпроси относно развитието на правото – част 2 Граждански процес и несъстоятелност (решения по дела, допуснати до касация през 2014 г.)

Втората част на статията коментира решения на търговската колегия на ВКС, допуснати до касация през 2014 г. по въпроси от областта на гражданския процес и производството по несъстоятелност. Въпросите и...

Translate »