грамада

Абсолютна или абсолютизирана е абстрактната отговорност на авалиста?

В съдебната практика битува относително единодушие относно абсолютната абстрактност на отговорността на авалиста[1], изразяваща се в самостоятелен, неакцесорен характер на задължението на менителничния поръчител и в това, че за да...

биологичния-баща

Вътрешното убеждение и външното убеждаване на съда или – нужно ли е производството по 280, ал. 1 вр. чл. 288 ГПК

Следващото изложение е провокирано от серия от седем определения по чл. 288 ГПК[1], на които авторът попадна случайно. Всичките седем дела имат идентичен предмет. По всичките седем дела ищецът е...

представителната-власт

Авалист по неволя… с бонус – солидарен длъжник без законова уредба или договорна уговорка

Фактите Съгласно чл. 234, ал. 1, изр. 2 ТЗ е допустимо юридическо лице да бъде член на управителен орган на акционерно дружество, а по решение на съвета може да стане...

Частен случай на изпълнение към мним кредитор

Анонс: Платежно нареждане с положени подписи и печат на ведомство става основание за извършване на превод към трето лице, различно от кредитора и титуляр на банковата сметка.  Според теорията на...

art16

Обществената опасност, като нов източник на облигация

Казусът: По приватизационен договор „Б.К.“ АД (БК) придобива 70% от акциите на „Б.Д.“ АД. През време на държавното управление преди приватизацията „Б.Д.“ АД е натрупало публични задължения за осигуровки и...

Translate »